ĐỊA  NGỤC  DU  KÝ  (BẤM ĐÂY ĐỂ NGHE TOÀN BỘ )
 1. Ngọc Chỉ - Lệnh của Ngọc Hoàng.
 2. Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Giáo Chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn.
 3. Giáo Chủ Cõi U Minh Bố Tát Địa Tạng Vương.
 4. Chủ tịch của bản đường là họ Quang đăng đài.
 5. Chủ bí Kim Khuyết là họ Lạc.
 6. Đồng tử Ngọc Hư đăng đài.
 1. HỒI 01 - TỚI NÚI TÂM ĐẦU XEM HANG ĐỊA NGỤC.
 2. HỒI 02 - CHƠI AO THANH TÂM DẠO CÕI ÂM DƯƠNG.
 3. HỒI 03 - DẠO CÕI ÂM DƯƠNG THĂM GIAO BỘ SẢNH.
 4. HỒI 04 - QUA QUỶ MÔN QUAN NGHE PHÁP CỦA VẠN PHÁP TÔNG MÔN.
 5. HỒI 05 - TỚI ĐỆ NHẤT ĐIỆN LUẬN BÀN CÙNG MINH VƯƠNG.
 6. HỒI 06 - DẠO ĐÀI GƯƠNG SOI ÁC NGHIỆP XEM TỘI HỒN HIỆN NGUYÊN HÌNH.
 7. HỒI 07 - DẠO SỞ BỔ TÚC KINH ĐIỂN.
 8. HỒI 08 - DẠO THÀNH THÁC OAN.
 9. HỒI 09 - DẠO THÀNH THÁC OAN LẦN THỨ HAI.
 10. HỒI 10 - DẠO ĐỆ NHỊ ĐIỆN BÀN BẠC VỚI SỞ GIANG VƯƠNG, THĂM NƠI GIẢNG ĐẠO.
 11. HỒI 11 - DẠO ĐỊA NGỤC BÙN PHÂN NƯỚC TIỂU.
 12. HỒI 12 - DẠO ĐỊA NGỤC ĐÓI KHÁT.
 13. HỒI 13 - DẠO CẦU NẠI HÀ THĂM NGỤC VŨ TRÌ.
 14. HỒI 14 - DẠO ĐỊA NGỤC GIÁ LẠNH.
 15. HỒI 15 - DẠO ĐỆ TAM ĐIỆN GẶP TỐNG ĐẾ VƯƠNG.
 16. HỒI 16 - DẠO ĐỊA NGỤC MÓC MẮT.
 17. HỒI 17 - DẠO ĐỊA NGỤC DAO SẮT DAO ĐỒNG LÓC DA MẶT.

1       2       3       Trang kế tiếp       TOP