PHẦN  I  KINH  A  DI  ĐÀ
(BẤM ĐÂY ĐỂ NGHE TOÀN BỘ KINH A DI ĐÀ)
 1. GIẢNG KHAI MẠC KHÓA HỌC
 2. GIỚI THIỆU CUỐN KINH A DI ĐÀ
 3. KINH KỆ (17-19)
 4. A DI ĐÀ (19-21)
 5. THÍCH CA MÂU NI (22)
 6. CỬ HƯƠNG TÁN (22-25)
 7. LƯ HƯƠNG SẠ NHIỆT PHÁP GIỚI MÔNG HUÂN (25-27)
 8. LỤC TỰ (28-36)
 9. MA HA THẬP THÍCH (37-40)
 10. NHƯ THỊ NGÃ VĂN (40-41)
 11. NHỨT THỜI PHẬT TẠI XÁ VỆ QUỐC (41-42)
 12. DỮ ĐẠI TỲ KHƯU (42-43)
 13. GIAI THỊ ĐẠI A LA HÁN (43-47)
 14. CHỨNG SỬ TRI THỨC (48-49)
 15. MA HA CA DIẾP (50)
 16. MA HA CA CHIÊN DIÊN (50-51)
 17. MA HA CU HI LA (51)
 18. LY BÀ ĐA (52)
 19. CHÂU LỢI BÀN ĐÀ GIÀ (52-53)
 20. NAN ĐÀ, A NAN ĐÀ (53-56)
 21. LA HẦU LA (56-57)
 22. TÂN ĐẦU LƯ PHẢ LA ĐỌA (57)
 23. CA LƯU ĐÀ DI (58)

1       2       3       4       5       6       Trang kế tiếp       TOP