Mục đích của trang Web này là để quí vị có thể trực tiếp nghe Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng và thực hiện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp để quí vị có thể nương theo đó mà thực hành tu tập.
Ngoài ra chúng tôi còn có chương trình thiền ca với sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi mà quí vị hằng yêu thích.
Kính mời quí vị thưởng thức ( Thiền Ca - Bấm vào đây).  
Mọi ý kiến xin vui lòng liên lạc với chị TRẦN KIM PHƯỢNG Số điện thoại: (USA) +1-214-727-4673, (người trực tiếp sưu tập và biên soạn tài liệu), anh NGUYỄN BÁ TRỊ Số điện thoại: (USA) +1-214-554-2997 (cố vấn)
hoặc TRẦN XUÂN HIỆP Số điện thoại: (Japan) +81-80-1431-6088 (web developer).

Xin lưu ý: Để cho máy của quí vị có thể coi được streaming video cũng như các chương trình được cấu tạo trong web này, quí vị cần download và install vào máy các phần mềm miễn phí sau đây:

Thành thật cám ơn quí vị viếng thăm vovi japan.
Kính chúc quí vị tâm thân thường an lạc.

   Kính bái,
   Trần Kim Phượng
& Trần Xuân Hiệp