PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP là một phương pháp thiền, một phương tiện để giúp cho những ai muốn tìm hiểu và trau dồi về tâm linh và sức khoẻ . Vô vi dễ thích hợp với mọi người và mọi tín ngưỡng. Chỉ có một điều thiết yếu là hành giả phải kiên trì nhẫn nhục, siêng năng hành pháp.

Thiền Định theo PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP là pháp Thiền tu Tại Gia "Đời Đạo Song Tu" không phân biệt tôn giáo, đẳng cấp. Vô Vi không có đảng phái, chánh trị cũng không có Giáo chủ , chỉ có người đi trước thành công chỉ dẫn cho người kể tiếp trên bước đường tu học.
Vô Vi không có những lễ nghi ràng buộc nên không có những sự khống chế độc tài.
Nếu Quí vị muốn tìm hiểu thêm về Vô Vi ,có thể liên lạc với các Trung Tâm hay thiền đường Vô Vi mọi nơi trên thế giới.


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH

IN JAPANESE
日本語ページへ
   Kính bái,
   Trần Kim Phượng
& Trần Xuân Hiệp