HỎI: Kính xin Thầy giải thích rõ thêm về những điểm sau: Trong khi Thiền, phải cố gắng tập trung vào trung tâm bộ đầu. Những điểm sau đây chỗ nào đúng, chỗ nào không đúng:
a) Trung tâm chân mày, ở trước trán giữa hai con mắt.

ĐÁP: Đúng.
b) Trung tâm khối óc (giao điểm giữa trục từ trung tâm chân mày chiếu vào giữa khối óc và trục từ Hà Đào Thành, huyệt Bá hội chiếu xuống)
ĐÁP: Đúng.
c) Nơi đỉnh đầu, tức là ngay Hà Đào Thành hay huyệt Bá hội.
ĐÁP: Hà đào thành, xoáy óc.
d) Tập trung nơi điểm trên cao cách Hà Đào Thành ba tấc.
ĐÁP: Đúng, đủ lực lượng đương nhiên tâm điển hội tụ, trí óc minh mẫn.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)