HỎI: Thưa Thầy, con thường nghe các vị tu cao dạy: "Khi mê thì thầy độ, khi ngộ rồi thì mình độ mình", như vậy khi Thiền Định có nên để băng Thầy giảng gần bên không?

ĐÁP: Khi mà nhập định rồi, không cần băng giảng cũng tự đi à. Còn trong lúc ta còn bận rộn, chuyện đời quá nhiều, nghe băng giảng nó đỡ lắm, dễ thiền hơn.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)