HỎI: Con thiền được một năm, mỗi ngày hai lần Chiếu Minh, Soi Hồn, Pháp Luân và Thiền Định, tối 10 giờ và sáng 5 giờ. Mỗi lần gom cả bốn lại chỉ được 90 phút, nhưng cũng có tiến bộ. Con có nên dồn lại thiền một lần buổi tối nhưng dài hơn không?

ĐÁP: Bên trên bộ đầu càng thông sẽ càng thiền lâu, tùy theo thời giờ rảnh rỗi mà làm.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)