HỎI: Khi thiền có cảm giác cơ thể to lớn, chiếm cả không gian căn phòng, căn phòng cũng lớn lên theo?

ĐÁP: Đó là phần vía đang phát triển và sẽ gom nhỏ lại.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)