HỎI: Khi thiền bỗng nghe một tiếng nổ bên tai làm giựt mình tỉnh lại, và có một lần nằm ngủ cũng nghe, đó là sao?

ĐÁP: Đó là trược khí nó được giải ra vậy thôi, nhiều người nghe nổ cũng như bom nổ vậy. Nhưng mà rồi cái óc nó sáng lắm. Trược khí từ cơ tạng tới khối óc đều có; mà nó ra được là nó phải nổ, bởi vì trên kia người ta thanh hơn, đâu có chịu được, cũng như bong bóng mà thả lên trời, tự nhiên nó nổ cái bốp.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)