HỎI: Khi thiền con nghe thấy bộ đầu nổ lụp bụp và nghe cắc cắc, đó có phải là con đang mở bộ đầu không?

ĐÁP: Giải trược điển trên bộ đầu, rất tốt. Dũng mãnh thăng hoa tu tiếp!

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)