HỎI: Khi ngồi thiền bộ đầu bị lắc và kêu rắc rắc ở đỉnh bộ đầu và hai bên màng tang, càng niệm Phật thì càng lắc và thường thì lắc nhiều sau khi thiền được một tiếng. Hiện tượng này đã có từ nhiều năm sao không hết?

ĐÁP: Cần làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, phải sửa đổi phần ăn uống tinh khiết thì luồng điển khối óc sẽ dễ thoát hơn.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)