HỎI: Khi ngồi thiền, mà khớp xương sống kêu lắc cắc là tại sao?

ĐÁP: Nên làm Pháp Luân cho nhiều để phối hợp và sắp lại trật tự, rồi từ đó về sau hết đau nữa. Trị bệnh đau lưng.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)