HỎI: Ngồi thiền tỏa ra hơi nóng là tại sao?

ĐÁP: Tỏa ra hơi nóng, ấm là tốt. Những người thiền ở trên núi nhờ hơi nóng đó mới sống được, chớ lạnh lắm chịu gì nổi.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)