HỎI: Nếu ngồi thiền mà bị lạnh, thay vì nằm làm Pháp Luân Chiếu Minh như Thầy nói mà quấn mình cho ấm để tiếp tục thiền có nên không?

ĐÁP: Lạnh vì thời tiết phải quấn mền.
Thưa, nếu là tà khí thì phải làm sao?
Tà khí thì phải làm Pháp Luân Chiếu Minh. Trong lúc trời nóng mà mình cảm thấy lạnh thì đó là ở ngoài đàn áp vô lỗ chân lông. Chúng ta nằm giải nó ra, làm Pháp Luân cho toát mồ hôi ra cho bớt cái trược đi. Đáng lẽ phải lấy thuốc xông, phải làm Pháp Luân Chiếu Minh để cho nó ra. Một thời gian lâu được nhẹ rồi mới ngồi thiền.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)