HỎI: Lúc tham thiền bị tà khí lạnh nhập vì vọng động, thì cổ có đàm?

ĐÁP: Thì chúng ta cắt lấy một miếng chanh nhai luôn vỏ, uống vô là nó giải hết. Vì chất chua của chanh là nó giải độc tố trong đàm.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)