HỎI: Khi con ngồi thiền, thở Pháp Luân, cảm thấy rất nực trong người, không cần mền nữa, sau đó thì trở lại mát. Có phải là trược khí hay không?

ĐÁP: Vì chúng ta giải được sức nóng ở trong gan ra thì toàn thân nó phải ấm. Nhiều khi mùa đông cũng toát mồ hôi, đó là nó đem độc tố ra ngoài, mặt mày ngày mai sẽ tươi sáng, tốt hơn.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)