HỎI: Ngồi thiền thanh nhẹ trên bộ đầu rút, nhưng sau ót thấy điển rần rần nhưng không nặng trì, như thế có phải là tà không?

ĐÁP: Không phải tà, bên trên thanh nhẹ thì cứ hướng về bên trên mà đi, còn bên đằng sau cần cổ cái đó là không có nặng và cứ dứt khoát hướng về cõi thanh mà tiến thì tương lai không còn cái gì hết, người ta gọi ngũ uẩn giai không, hướng về thanh nhẹ sau nầy mình ngồi đó mà không thấy đầu.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)