HỎI: Tại sao đi làm việc 12 tiếng đồng hồ liên tục được, mà thiền nhiều hơn hai tiếng thì không tập trung nổi?

ĐÁP: Làm việc có sự bắt buộc phải có mặt trong vị trí làm việc của công ty, vì tiền và địa vị phải nhận thù lao. Còn thiền là bằng lòng tự khai thác chính mình, khó hơn việc làm đổi chác tiền bạc. Cần phải gây một tập quán tốt. Mỗi tuần chỉ cố gắng tăng thêm một phút, lâu ngày sẽ gây được một tập quán tốt. Tương lai sẽ ngồi được lâu và dễ tập trung.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)