HỎI: Khi ngồi thiền bị khòm lưng ra trước, lúc tỉnh dậy mới biết mình đang khòm lưng, vậy làm sao giữ cho lưng thẳng khi Thiền Định? (buổi chiều chỉ ăn một hũ yogurt cũng bị khòm)

ĐÁP: Ngủ không đủ cho nên thể xác bị khòm, mê mệt là vậy. Khi ngồi, phải hạ lệnh lưng cho thẳng, không được méo mó. Hai cùi chỏ phải kềm chặt hai bên hông.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)