HỎI: Thưa Thầy, khi định thần bị mê đi, hoặc là đầu hay bi gật, gục gặc thì tốt hay xấu?

ĐÁP: Cái đó cũng tốt! Đi tới giai đoạn đó cũng nhẹ hơn hồi trước rồi. Vô ngồi như vậy là đương mở trong mấy cái gân rồi mới giựt một cái. Sau này trụ rồi thì muốn giựt cũng khó. Trụ rồi chỉ ngồi ngay ngắn thôi, muốn méo cũng không được, nó rút thẳng lên, lên đó mới đi được. Còn không chịu rút thẳng, lên đó đi không được, còn lẩn quẩn ở thế gian.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)