HỎI: Tại sao khi thiền xong con lại không ngủ được, trong đầu rất tỉnh táo, nhưng cơ thể mệt muốn ngủ?

ĐÁP: Vì cơ tạng nó đầy đủ dưỡng khí, nó không có đòi ngủ. Nó thiếu dưỡng khi nó mới mệt, còn đầy đủ dưỡng khí nó tỉnh táo. Tỉnh táo chúng ta làm việc. Cũng như tôi nhiều khi mười một giờ mấy, tôi đâu có ngủ đâu. Tôi viết mục Bé Tám, trả lời thơ từ, rồi tới sáng sáu, bảy giờ tôi nằm ngủ một chút là yên rồi. Người thiền, ngồi thiền được 30 phút là giấc ngủ ngon lành lắm, tốt lắm. 30 phút là cũng đầy đủ.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)