HỎI: Tại sao khi ngồi thiền xong cảm thấy nhẹ nhàng và tỉnh táo, rồi cứ tỉnh luôn không ngủ được cho tới sáng?

ĐÁP: Có thể tiếp tục ngồi dỗ ngủ thôi, không mệt.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)