HỎI: Sau một thời gian tu, có một số bạn đạo thích ngủ ngồi nhưng khi ngủ ngồi lưng cong đầu nghẹo, như vậy có tốt không?

ĐÁP: Cho nên Vô Vi không có kêu người ta ngủ ngồi một cách mà không phát triển hòa hợp với nhịp độ của cả càn khôn vũ trụ mà cứ ngồi. Ngồi không ngay thẳng, mà bắt buộc ngủ ngồi như vậy là không được. Phải làm Pháp Luân Thường Chuyển cho cái Nhâm Đốc mạch tương thông là ngồi nhắm mắt thiếp đi mấy tiếng đồng hồ, thẳng chớ không có méo mó. Ngồi mà cứ méo mó, ép xác mà tu như vậy cũng ngồi một cục thôi chớ không có phát triển về tâm thức được.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)