HỎI: Bây giờ con bắt đầu vào thiền là mê đi luôn và đầu bị cúi về đằng trước, tối ngủ ngồi cũng vậy, nhưng sáng xả thiền rất khỏe và minh mẫn. Còn nếu con ngủ nằm lại thì rất mệt mỏi và đau khắp cả người, điển không có rút nữa, vậy con nên ngủ ngồi và sửa nắn dàn dần không?

ĐÁP: Ngủ ngồi, gia tăng Pháp Luân Thường Chuyển cho nó quy hội trong nội tâm, nội tạng, nó mới rút lên. Khi mà nó rút đều rồi, là cái thể xác chúng ta phải ngay ngắn, không có méo mó được. Cần, rất cần Pháp Luân Thường Chuyển, nếu bằng lòng ngủ ngồi, nên làm Pháp Luân Thường Chuyển. Tiếp tục làm nhiều đâu có sao, mình mới lấy nguyên khí của Trời Đất là của báu của nhân sinh, mà không có áp dụng để khai mở tâm thức là cái cơ thể nó mệt mỏi, nó buồn ngủ và không có làm được việc gì hết.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)