HỎI: Trong khi thiền con ngủ hai, ba tiếng. Nhưng gần đây con vẫn ngồi ngủ, nhưng khi tỉnh dậy con thấy con không còn ngồi trên gối mà ngồi dưới gối nhưng con vẫn tỉnh, không mệt mỏi gì hết. Kính xin Thầy giải cho, lưng con thẳng.

ĐÁP: Thì tốt lắm, cái đó là nguyên khí hòa hợp, con người nó khỏe mạnh. Cứ tiếp tục như vậy mà làm, không sao hết. Đừng thấy bữa nay được, tôi như vậy là tôi đắc rồi đó, ông Tám nói đúng tôi sẽ thành Phật... rồi cái từ đó nó xuống luôn. Làm hoài nó đi tới nó mới yên, phải không?

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)