ĐÓN  CHÀO  QUÍ  VỊ  VIẾNG  THĂM  OUR   WEB  SITE
Ngoài những pháp căn bản trong 6 tháng đầu (Nguyện, Soi Hồn, Xả Thiền, Pháp Luân Chiếu Minh). Và những pháp chính sau 6 tháng (Nguyện, Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Định, Xả Thiền). Hành giả nên tập thêm các pháp phụ sau đây:
  1. Thể Dục Trợ Luân.  (có thể tập bất cứ lúc nào trong ngày, lúc bụng trống.)
  2. Lạy Kiếng Vô Vi.  (có thể tập bất cứ lúc nào trong ngày, lúc bụng trống.)
  3. Mật Niệm Bát Chánh.  (Giờ tập: Từ 18 đến 22 giờ.)
Các pháp phụ này giúp cho hành giả được khỏe mạnh, cơ tạng điều hòa, như là một môn thể thao. Nó cũng hỗ trợ thêm cho phần luyện đạo được dễ dãi hơn.
Xin vui lòng đọc thêm sách: Thiền Thực Hành, tác giả : Lương Sĩ Hằng. Do Vo-Vi Multimedia Communication ấn tống.

PHẦN CÔNG PHU 6 THÁNG ĐẦU. PHẦN CÔNG PHU SAU 6 THÁNG.
Flag Counter