ĐÓN  CHÀO  QUÍ  VỊ  VIẾNG  THĂM  OUR   WEB  SITE

Sau khi tập xong phần căn bản trong 6 tháng đầu, hành giả cần phải tập đầy đủ các pháp theo thứ tự sau đây: (Bấm vào đây coi hướng dẫn cách ngồi.)
  1. Nguyện. 
  2. Soi Hồn. 
  3. Pháp Luân Thường Chuyển. 
  1. Thiền Định. 
  2. Xả Thiền. 

Lúc tốt nhất để hành thiền là vào giờ Tý, tức là từ 23 giờ đến 1 giờ khuya (giờ địa phương). Cấm hành thiền từ 15 giờ đến 21 giờ tối.
(Bấm vào đây đọc hướng dẫn cách nguyện.)

PHẦN CÔNG PHU 6 THÁNG ĐẦU. CÁC PHÁP HÀNH THÊM.
Flag Counter